Cara Membuat Bonggol Bonsai Kelapa Dengan Mudah, Cepat & mempunyai Nilai Seni

Bonsai Kelapa Bila pengelolaan Benar maka akan menambah nilai Seni yang sangat bagus. Ketika Bonsai Kelapa sudah mulai tumbuh besar, Hal ini sangat memerlukan penanganan kusus dan untuk meenanganinya harus punya ilmunya, Bila tidak perkembangan Bonggol bonsai kelapa akan kecil ke atas, supaya bonggol bonsai kelapa itu punya nilai seni bagus dan perkembangannya besar keatas, maka disini akan kami kupas Cara Membuat Bonggol Bonsai Kelapa Dengan Mudah Cepat & mempunyai Nilai Seni.Peralatan yang ddiperlukan antara lain :

  • Pisau yang tajam
  • Media Bonsai Kelapa

Langkah langkah Cara Membuat Bonggol Bonsai Kelapa Dengan Mudah, Cepat & Mempunyai Nilai Seni yaitu :

Pertama : Ambil Bonsai Kelapa yang pelepahnya sudah lebat dan perlu pemangkasan, tujuan dari pemangkasan ini adalah agar Pecah daun Pucuk menjadi Cepat, bila tidak dilakukan Pemangkasan pelepah, Pecah daun menjadi lambat.

Kedua : Kita mulai dengan Pemotongan Pada pelepah yang paling bawah, usahakan pemotongan jangan terlalu mepet pada pangkal bonggol, beri jarak 4-5 cm. tujuannya agar perkembangan bonggol sama besar keatas.

Ketiga : Saat pemotongan Pelepah lakukan dengan hati-hatiKeempat : Tarik pelepah dengan tangan kiri agar tidak mennganggu pemotongan.

Kelima : Bersihkan juga Pelepah yang sudah mati, agar nampak bersih

Keenam : Lakukan Pemotongan Pelepah yang masih nampak menjulur pada atas pelepah pemotongan pertama. dan beri jarak dari pangkal bonggol 4-5cm

Ketujuh : Selanjutnya sama juga pemotongan Pelepah yang sudah mengembang, dengan jarak lebih panjang yaitu 8-10 cm

Kedelapan : maka tampilan akan seperti dibawah ini, tidak ada lagi pelepah yang menjulur kesamping.

Kesembilan : Lakukan pembersihan pada bonggol bonsai kelapa, terhadap pelepah yang sudah mati.

Kesepuluh : lakukan penyayatan terhadap pembungkus daun, harap berhati-hati agat tidak terkena daun.

Kesebelas : Lakukan Penyayatan Pada Pinggir Pelepah dengan hati-hati, sampai ke bawah. Tujuan ini adalah agar perkembangan pelepah tidak memanjang dan tetap kerdil.

Kedua belas : Lakukan penyayatan yang pinggir pelepah sebelahnya, lakukan dengan hati-hati.

Ketiga belas : jadi nampak bersih setelah Pembunggus pelepah sudah di buang.

Keempat belas : Lakukan Penyayatan pada pinggir pelepah dan penutup pelepah yang atasnya, tujuannya agar perkembangan pelepah tidak memanjang keatas akan tetapi tetap kerdil.

Kelima belas : Bila sudah tidak ada lagi yang ddi bersihkan, lakukan penekukan pada pelepah dengan hati-hati, ibu jari tangan kiri tempelkan pada pelepah, dan tangan kanan menarik pelepah kebawah dengan hati-hati.

Keenam Belas : Bila sudah tinggal taruh Bunsai kelapa ketempat yang terang dan terkena sinar matahari, agar tidak terjadi pembusukan pada daun yang sudah di potong, hindari dari terkena hujan dan air.

Demikianlah Langkah langkah Cara Membuat Bonggol Bonsai Kelapa Dengan Mudah, Cepat & Mempunyai Nilai Seni, semoga bermanfaat.Previous Post

No more post

You May Also Like